Made by...

Situace

Azylové domy pro matky s dětmi hrají významnou roli v systému sociálních služeb. Jsou určeny těm ženám, které nejsou schopny vlastními silami řešit náročnou životní situaci a potřebují proto pomoc státních či nestátních institucí. Matky umístěné v azylových domech jsou vzhledem k životním zkušenostem často velmi náchylné pro různý typ zneužití důvěry, potřebují nejen materiální, ale i odbornou a psychologickou podporu. Jejich situace je ztížena tím, že nenesou odpovědnost pouze samy za sebe, ale i za své děti. Mnohdy se jedná o ženy na mateřské dovolené nebo o ženy po rozpadu partnerského vztahu, které si díky své finanční situaci nemohou zajistit bydlení. Často jsou tyto ženy oběťmi domácího násilí. Díky pobytu v azylových domech mají matky s dětmi zázemí a nemusí být odloučeny. Tato služba tak slouží jako prevence umístění dětí do dětských domovů. Péče má umožnit klientkám nový start do života, „postavit je na vlastní nohy“ a nasměrovat společensky správným směrem.

Záměr projektu

Při zapojení se do samostatného života se ženy z azylových domů potýkají s četnými problémy, za kterými mohou stát různé důvody (nedostatečná finanční gramotnost či dokonce dluhy, nedostatečné rodičovské kompetence z důvodu absence adekvátních vzorů ve vlastní rodině, nedostatek sebevědomí kvůli opakovaným selháním nebo dlouhodobému vystavení domácímu násilí atd.). Chceme připravit tyto ženy na vstup do samostatného života a vybavit je dostatečnou znalostí a schopnostmi, aby se do azylového bydlení nemusely vrátit a aby nezůstávaly závislé na sociálním systému.

Zejména usilujeme o:

 • Zvýšení sebevědomí a motivace do dalšího samostatného života
 • Obohacení matek s dětmi o poznatky z oblastí finanční gramotnosti, péče o domácnost a rodičovských kompetencí
 • Získání správných praktických návyků zapojených matek při zacházení s financemi, hospodaření v domácnosti a péči o dítě
 • Zprostředkování finanční podpory pro matky s dětmi
 • Pomoc při zajištění trvalého zaměstnání pro matky

Zapojené Azylové domy:

Do projektu jsou aktuálně zapojeny 4 azylové domy:

 • Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s. Vsetín
 • Azylový dům pro matky s dětmi – „Centrum rodina v tísni“ v Oseku
 • Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Lovosicích
 • Azylový dům pro matky s dětmi Agapé, Krupka

Realizace projektu:

Partnerský projekt realizujeme v úzké spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem od roku 2013, kdy se primárně zaměřoval na zvýšení finanční gramotnosti klientek AD a orientaci v dluhové problematice. Od roku 2020 do oblasti podpory přibyla problematika rodičovských kompetencí a vedení domácnosti. Jedná se o na míru šitý program každé zapojené klientce dle její aktuální situace. Projekt má část teoretickou (ve všech AD probíhají vzdělávací moduly, jejichž programy jsou sestaveny dle aktuálních potřeb zapojených klientek, jsou přizpůsobeny složení skupiny a typům žen) a praktickou (praktický nácvik dovedností). Projekt nepřistupuje ke klientkám z institucionální úrovně, nefunguje jako poradenství. S klientkami pracují sociální pracovníci AD, kteří si získali jejich důvěru. Klientky nemají obavu otevřeně řešit své problémy, jelikož nepociťují např. hrozbu odebrání dítěte. Právě tato individuální a na míru šitá podpora založená na důvěře motivuje klientky k jejich aktivizaci, ke snaze aktivně řešit svou situaci. Tato důvěra je nezbytná nejen při řešení finanční situace klientky ale také v oblasti podpory jejího vztahu s dítětem.

Do projektu jsme zařadili také rukodělné činnosti (výroba náramků, šití tašek apod.), jejichž cílem je pomoci zapojeným klientkám zlepšit jemnou motoriku, získat pravidelný pracovní návyk, stejně jako možnost drobného přivýdělku při prodeji těchto výrobků.

Jak nám můžete pomoci

 • Nabídkou zaměstnání, případně brigády či stáže pro mladé lidi z DD
 • Dobrovolnou pomocí
 • Dárcovstvím:
  číslo účtu 2108416349/2700
  vedeným UniCredit Bank Czech
  Republic, a.s.