Co děláme

 • PROJEKTY: nabízíme konkrétní programy vzdělávání a motivace ke vzdělání, osobního rozvoje, získávání pracovních zkušeností, přípravy na volbu vhodného povolání, finanční gramotnost
 • SPOLUPRÁCE: spolupracujeme se silnými strategickými partnery – firmami a s odbornými garanty na národní i mezinárodní úrovni; motivujeme zaměstnavatele k hlubšímu pochopení situace mladých lidí z dětských domovů při vstupu na pracovní trh, posilujeme vazby mezi zaměstnavateli a uchazeči o pracovní místo
 • INFORMACE: organizujeme setkání, semináře, konference pro média a odbornou i laickou veřejnost, vydáváme vzdělávací a propagační materiály, usilujeme o zkvalitnění vzdělávání a výzkumu a rozvoj spřízněných oborů

Ve spolupráci s našimi strategickými partnery realizujeme:

 • Projekt Accenture Academy - zvyšuje finanční gramotnost, připravuje na hledání zaměstnání a posiluje komunikační dovednosti mladých lidí, učí je obstát u pracovního pohovoru, nabízí praktické zkušenosti z pracovního prostředí
 • Projekt Rozjedu to! - nabízí odborné poradenství a adresnou podporu šitou na míru konkrétnímu dítěti formou doučování, osobního rozvoje a seznámením s možnostmi rozmanitých pracovních pozic. Kromě vzdělávání se program Rozjedu to! zaměřuje i na budování zdravé sebehodnoty dětí a na oblast pochopení vazeb v jejich biologické rodině. Jde o přímou pomoc realizovanou ve vybraných dětských domovech.
 • To dáš! – zprostředkovává mladým lidem praktické zkušenosti z pracovního prostředí. Projekt, který funguje jako unikátní sociální agentura, pomáhá najít vhodné uplatnění formou brigády nebo pracovního poměru a obstát v první kritické fázi zaměstnání
 • Projekt MADE BY – zvyšuje finanční gramotnost matek s dětmi v azylových domech formou kurzů, formou workshopů rukodělných prací zvyšuje možnosti budoucího uplatnění a podporuje je při návratu do běžného života a pracovního prostředí

Vznik spolku byl ideově iniciován Nadací Terezy Maxové dětem za účelem realizace projektů, jejichž primárním cílem je konkrétní podpora a pomoc dětem a mladým lidem vyrůstajícím v prostředí ústavní výchovy.

Jak nám můžete pomoci

 • Nabídkou zaměstnání, případně brigády či stáže pro mladé lidi z DD
 • Dobrovolnou pomocí
 • Dárcovstvím:
  číslo účtu 2108416349/2700
  vedeným UniCredit Bank Czech
  Republic, a.s.